สถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานรำลึกวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เมืองรากุนดา

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ได้เข้าร่วมงานรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลาไทย) ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นงานที่เทศบาลเมืองรากุนดาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนาย Jonas Andersson ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน (Commissioner of the Opposition) ( เข้าร่วมแทนนายกเทศมนตรีที่ป่วย) และเจ้าหน้าที่เทศบาลรากุนดา รวมถึงชุมชนไทยจากเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงานด้วย

          ในปีนี้ สถานทูตได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยมามอบให้แก่เทศบาลรากุนดาจำนวนหนึ่งเพื่อดูแลอาคารศาลาไทยให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเรียบร้อย และยังได้จัดทำคลิปนิทรรศการตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ visitor center ด้านหน้าและภายในอาคารศาลาไทย เพื่อผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถแสกน QR code รับชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสสวีเดนเมื่อปี พ.ศ. 2440 และข้อมูลเกี่ยวกับศาลาไทย เป็นภาษาไทยและภาษาสวีดิช ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมคลิปภาษาอังกฤษต่อไป