สถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดธรรมมังคลาราม ที่เมืองSundsvall

          เมื่อบ่ายวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารและภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดธรรมมังคลาราม เมืองซุนด์สวาลล์ โดยมีชุมชนไทยจาก Söderhamn เป็นเจ้าภาพหลัก มีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 7 รูป จากวัดธรรมมังคลาราม วัดพุทธโสธรอุปซอล่า วัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส และสำนักปฏิบัติธรรมโพธิธรรม เข้าร่วม ภายในงานมีออกร้านขายของและสอยดาว การออกโรงทานแก่ผู้มาเข้าร่วมงาน การรำไทยโดยคณะจากวัดพุทธภาวนา เวสเตอร์โรส นอกจากผู้แทนชุมชนไทยจากซุนด์สวาลล์ Söderhamn และเวสเตอร์โรสแล้ว ยังมีคนไทยจากเมืองอื่นๆ ที่ใกล้เคียงมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง ขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมทุกคน และกรรมการวัดธรรมมังคลารามด้วยค่ะ กฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน โดยการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น