สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์ โฮล์มเกรน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีต่อศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์ โฮล์มเกรน
(Professor Jan R. Holmgren) ศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์และผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่ง
มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑