สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสวีเดน คณะทูตานุทูต ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทยในสวีเดน