สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมการประชุมออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี การก่อตั้งอาเซียน

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อุปทูตฯ สุรดา โมนะตระกูล ได้ร่วมการประชุมออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี การก่อตั้งอาเซียน (Virtual ASEAN Day Celebration on the Occasion of 53rd Anniversary of the Establishment of ASEAN) ซึ่งนาง Nur Ashikin Mohd Taib เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศสวีเดน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และมีนาง Ann Linde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านต่างๆ และบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับอาเซียน โดยนาง Ann Linde ได้แสดงความยินดีกับการครบรอบ 53 ปีอาเซียน พร้อมทั้งกล่าวว่า สวีเดนยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียู โดยเฉพาะด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างสองฝ่าย และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ต่อไป