เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคณะ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพุทธาราม เมืองเฟรดริกา วันที่ 3 ตุลาคม และวัดพุทธาราม เมืองบูเดน วันที่ 4 ตุลาคม

     ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพุทธาราม เมืองเฟรดริกา วันที่ 3 ตุลาคม และวัดพุทธาราม เมืองบูเดน วันที่ 4 ตุลาคม

     ในโอกาสที่ได้เดินทางไปเมืองอูเมียว เอกอัครราชทูต พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัย Swedish University of Agriculture (SLU) สาขาอูเมียว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยทางมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากคณะการบริหารจัดการป่าไม้ของ SLU เทศบาลเมืองอูเมียว บริษัท RISE และ Innovation Gateway North ซึ่งคณะของสถานทูตได้หารือถึงความร่วมมือที่จะผลักดันกับมหาวิทยาลัย และเมือง อาทิ การแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัยในด้านการเกษตรและป่าไม้ ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง ด้านการแลกเปลี่ยนสาธารณสุข และการส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจ

     งานกฐินที่วัดพุทธาราม ที่เฟรดริกา และที่บูเดน มีคนไทยเข้าร่วมอย่างอบอุ่น งานประสบความสำเร็จด้วยดียิ่ง มีพี่น้องคนไทยทำโรงทาน ซึ่งอาหารอร่อยมากๆ คณะดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือในปีนี้

     ที่งานวัดพุทธาราม เมืองบูเดน หลังจากเสร็จกิจกรรมกฐินแล้ว เด็กๆ ที่เรียนรำไทยได้แสดงรำที่สวยงามและน่ารักมาก

     พร้อมกันนี้ คณะได้มีโอกาสพบหารือกับสมาคมคนไทยทางภาคเหนือ และทราบถึงความต้องการทำหนังสือเดินทางไทยจำนวนมาก ซึ่งสถานทูตจะจัดหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจัดกงสุลสัญจรมาทางภาคเหนือต่อไป