สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission

          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำบุญแจกอาหารคนยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission วันนี้รายการอาหารเป็นข้าวเขียวหวานเนื้อผัดแห้ง ไก่ผัดพริกสด นม น้ำผลไม้ กล้วย ส้ม และคุ๊กกี้ธัญญพืช ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและรับบุญร่วมกันทุกท่านค่ะสถานทูตใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการทำบุญที่ Stockholms Stadsmission เป็นประจำทุกเดือน เพราะเป็นองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือคนยากไร้มากว่า ๑๖๕ ปี คนที่มารับแจกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีเชื้อชาติต่างๆ ทั้งสวีดิช และอื่นๆ อาหารที่มีโภชนาการมีคุณค่าต่อพวกเขามาก ทางองค์กรฯ จะเก็บเงินเขาคนละ ๒๐ โครนาสวีเดนเป็นค่าอาหาร เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาได้ซื้อหาอาหารมาด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่รายได้มาจากการเก็บขวดเก็บกระป๋องรีไซเคิลไปแลกเงินมาในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ขอเชิญทุกท่านร่วมกันทำความดีค่ะ