สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม จุดเทียนน้อมรำลึก และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ ๕ ธันวาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน