สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ทำบุญถวายเพล เนื่องในวันมาฆบูชา

          เมื่อวันที่ ๒๕​ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้นิมนต์พระมหาสถาพร สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา พร้อมพระสงฆ์อีก ๒ รูป มาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและรักษาระยะห่าง พระคุณเจ้าได้เทศน์ในเรื่องวันมาฆบูชาว่า นอกจากจะเป็นโอกาสที่พระอรหันต์กว่าพันพระองค์ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายแล้ว ยังเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์หรือหลักอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่ การละเว้นความชั่ว การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งเป็นหลักที่พุทธศาสนิกชนพึงยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความพ้นทุกข์ ขอพี่น้องชุมชนคนไทยทั้งในสวีเดนและลัตเวียได้ร่วมรับบุญโดยถ้วนหน้ากัน และขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่าน