สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย จัดโครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021

          วันนี้ (17 พ.ค.) สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences: SLU) กรมป่าไม้ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเมืองอัจฉริยะและเมืองยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็นกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อเมืองยั่งยืน ป่าไม้ยั่งยืน และระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. และการจัดงานสำหรับภาคธุรกิจไทยและสวีเดนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเดือน ก.ย.

          ผลการหารือวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาช่วยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเอกชนในการออกแบบเมือง ความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลและศึกษาของประชาชน การออกแบบเมืองสำหรับผู้พิการ แนวทางการจัดการขยะ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งการที่ภาคส่วนต่างๆ ของทั้งสองประเทศมีโอกาสมาพูดคุยหารือกันจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีสำหรับความร่วมมือกันในอนาคต #เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมได้

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูภาพเพิ่มเติม