สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม แสดงความยินดีในโอกาสวันชาติสวีเดน