สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพมื้อเช้า แก่สมาชิก International Women’s Club of Sweden (IWC)

           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพมื้อเช้าที่โรงแรม Royal Park Stockholm แก่นาง Lucy Chuang รองประธาน International Women’s Club of Sweden และสมาชิก IWC จำนวน ๒๕ คน โดยได้เชิญนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม มาบรรยายในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย

           สมาชิก IWC ยังได้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย From Life to Arts ที่สถานทูตเปิดงานนิทรรศการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน และจะวางแสดงอยู่จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมล้วนแสดงความกระตือรือร้นที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในไทยในอนาคต