สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๐๓) ที่ปราสาท Gripsholm

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๐๓) ที่ปราสาท Gripsholm โดยมีคณะทูตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการครั้งนี้มีการบรรยายเทียบเคียงประเด็นที่คล้ายคลึงกันระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับหลัก Lagom ของสวีเดนโดยคุณ Lola Akinmade Akerstrom นักเขียนเจ้าของหนังสือเรื่อง Lagom : Swedish Secret of Living Well” ท่านสามารถอ่านบทความของคุณ Lola ในเรื่องนี้ได้ที่ https://docs.google.com/…/1OdNHAAV5qjNqRF2lRNH…/edit

          นอกจากนิทรรศการภาพถ่าย สถานทูตยังได้จัดแสดงคลิปวีดีโอสัมภาษณ์คุณ Mats Werner ที่เมื่อครั้งเป็นนักเรียนได้มีโอกาสถ่ายภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้วย ทั้งนี้ ในบรรดาผู้ร่วมงานในวันนี้ มีหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้มีโอกาสติดตามข่าว ตลอดจนได้ชมพระบารมีในการเสด็จฯ ในครั้งนั้นด้วย ท่านชมคลิปวีดีโอฯ ได้ที่ https://youtu.be/lFd7nro1sEg

          นิทรรศการภาพถ่ายจะตั้งแสดงอยู่ที่ Gustav III’s Salon หรือ White Hall ในปราสาท Gripsholm ระหว่าง ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เท่านั้น ขอเชิญท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมได้ค่ะ พระราชวัง Gripsholm ตั้งอยู่ที่เมือง Mariefred ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มประมาณ ๑ ชั่วโมงทางรถยนต์