สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองมัลเมอ

          เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Elite Hotel Esplanade เมือง Malmo เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร ทำนิติกรณ์ และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Malmo และเมืองใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการเฉพาะหนังสือเดินทางจำนวน 161 ราย คณะยังได้พบกับคุณสร้อยเพชร มาร์เทนสัน ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทยมัลเมอ/กลุ่มครูไทยในภาคใต้ของสวีเดน และคณะกรรมการสมาคมฯ คุณปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการ ThaiWISE และสมาชิกโครงการฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานทูต โดยเฉพาะในเรื่องการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมมาตรฐานร้านนวดไทย และการดูแลช่วยเหลือหญิงไทยในสวีเดน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการคนไทยของสถานทูตด้วยค่ะ

สถานทูตขอขอบคุณสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะของสถานทูตในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการกงสุลทุกท่านสำหรับรอยยิ้ม น้ำใจ และอาหารกับขนมเติมพลังสำหรับพวกเราทีมงาน สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่กรุงสตอกโฮล์มในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้เริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรัฐบาลสวีเดนผ่อนคลายมาตรการจำกัดการรวมตัวกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยเริ่มสัญจรไปให้บริการพี่น้องคนไทยประจำปีนี้ครั้งแรกที่เมือง Sundsvall เมื่อเดือนกรกฎาคม ครั้งที่สองที่เมือง Lulea เมื่อเดือนสิงหาคม และในครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่เมือง Gothenburg และ Malmo เพื่อให้บริการแก่พี่น้องคนไทยในภาคใต้ของสวีเดน รวมทั้ง 4 เมืองมีผู้มารับบริการทำหนังสือเดินทางทั้งสิ้น 605 รายในปีหน้าสถานทูตมีแผนจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่พี่น้องคนไทยอีก เราจะพยายามจัดให้เท่าที่สามารถภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณและบุคลากรค่ะ