สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม ในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม ในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี