สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มเข้าร่วมงานประกาศรางวัล Grand Travel Award ประจำปี 2566 ของสวีเดน

          ไทยได้รับรางวัลจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในการประกาศรางวัล Grand Travel Award ของสวีเดนประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางสาวกฤติกา โรจนทรัพย์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม รับรางวัลในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด (Best Tourist Destination) ในการประกาศรางวัล Grand Travel Award ประจำปี 2566 ของสวีเดน โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลร่วมกับประเทศอิตาลี

          Grand Travel Award เป็นงานมอบรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2536 โดยบริษัท TravelNews ของสวีเดน ผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือกจากผลสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วสวีเดน