สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และเมืองยั่งยืนของสวีเดน

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับนาย Aaron Kaplan, Co-founder and Manager of the Eco Innovation Foundation นาย Magnus Emilsson, CEO of Limträteknik AB นาง Pi Ekblom และนาง Ulrika Stenkula จาก Gaia Architects AB และนาง Anna-Lena Gull จาก Luleå University of Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และเมืองยั่งยืนของสวีเดนที่จะเดินทางไปร่วมงานสัปดาห์ความยั่งยืนไทย-สวีเดน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2566

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความยั่งยืน ประเด็นด้านป่าไม้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ความคาดหวังของคณะในการเดินทางไปประเทศไทย พร้อมทั้งได้ให้คณะร่วมพิจารณาแนวทางผลักดันความร่วมมือด้านป่าไม้และเมืองยังยืนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย