สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองคิรูนา (Kiruna)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองคิรูนา (Kiruna) วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ทีมงานกงสุลสัญจรได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่เมืองคิรูนา วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ที่ รร. Scandic Ferrum มีผู้ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รวมทั้งสิ้น ๕๓ ราย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งเกิดบุตรหรือทำสูติบัตรให้แก่คนไทยที่ขอทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย จำนวน ๒ ราย และได้รับคำร้องขอทำสูติบัตรให้แก่บุตรจากคนไทย จำนวน ๑ ราย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นั้น ทีมงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนไทยในเมืองคิรูนา และจากเมืองใกล้เคียงคือเมืองยัลลิวอเร (Gällivare) รวมถึงพระไตรรัตน์ สุทธิจักร์ พระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติธรรม/จำพรรษาอยู่ที่เมืองคิรูนาในขณะนี้้

ท้ายที่สุด ทีมงานกงสุลสัญจรได้เป็นตัวแทน สอท. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมคนไทยให้แก่กลุ่มเครือข่ายคนไทย จำนวน ๕,๐๐๐.- โครนาสวีเดน เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในพื้นที่และเป็น seed money สำหรับการก่อตั้งสมาคมไทยคิรูนาลับแลนด์ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาของพระไตรรัตน์ฯ ซึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยในพื้นที่ต่อไป