สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเทศกาลไทย Thailand@Kungsträdgården 2019

          เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับหน่วยงาน ทีมประเทศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม จัดงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะ Kungsträdgården เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความนิยมไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่ม ผลไม้และผลิตภัณฑ์สินค้าไทย การสาธิตมวยไทย รวมทั้งการออกบูธของทีมประเทศไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสาธิตขนมดอกจอกและการแกะสลักผักผลไม้ไทย สำหรับปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นพันธมิตร การจัดงานเพื่อส่งเสริมจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวสวีเดนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้จัดคณะนักแสดงและคณะสาธิตสินค้าพื้นบ้านเข้าร่วมงาน และได้รับการต้อนรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง 

          ตลอดทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมจากจังหวัดอุดรธานี และสมาคมนาฏศิลป์ไทยในสวีเดน ได้แก่ สมาคมรักษ์ศิลป์ สมาคมรักษ์สยาม สมาคมรำไทยศาลาไทย การแสดงมวยไทยจากค่ายมวยไทยในสวีเดน ตลอดจนการแสดงดนตรีสดจากชุมชนไทยในสวีเดน ได้แก่ วงลายไทยและวง Made in Thailand ทั้งนี้ การจับสลากชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินและโรงแรมที่พักที่ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามลำดับ ยังคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้เข้าร่วมงานทุกปี

          งานเทศกาลไทยถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งที่มีชาวสวีเดนและชาวไทยในสวีเดนรอคอยมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยให้กับสาธารณชนชาวสวีเดนและนักท่องเที่ยวในสวีเดน และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองใกล้เคียง โดยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก                    มีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งสองวันรวมประมาณ ๙๕,๐๐๐ คน