สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ข้าราชการทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดนเข้าร่วม โดยนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล