สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อุปทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองบิสพ์เกอร์เดน เทศบาลรากุนดา ประเทศสวีเดน โดยมีนาย Mikael Westin นายกเทศมนตรีรากุนด้า ผู้แทนเทศบาล และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรากุนดา ตลอดจนชุมชนไทยเข้าร่วมในพิธีด้วย