สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดสันตินิวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับวัดสันตินิวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัวรวมประมาณ ๑๐๐ คนเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยมาตลอดพระชนมชีพ