สถานเอกอัครราชทูต บริจาคอาหารให้ผู้ยากไร้แก่ Stockholms Stadmission.

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว บริจาคอาหารให้ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ( 5​ ธันวาคม ) ที่ Stockholms Stadsmission ( Maria Madelenas Församlingslokal, Ragvaldsgatan 10) โดยได้ทำบุญบริจาคอาหารกล่องเมนูผัดไทยทะเล และข้าวพะแนงเนื้อ น้ำผลไม้ นม ผลไม้จำนวน 50 กล่อง รวมทั้งได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ที่ได้รับมอบจากวัดป่าสุขใจ ( เอิสเตอร์ซุนด์ ) วัดปิยธรรมาราม ( รากุนด้า) และวัดสันตินิวาส ( สตอกโฮล์ม) ไปบริจาคต่อในโอกาสนี้ด้วย ขอกุศลผลบุญเป็นของพี่น้องชุมชนคนไทยและครอบครัวโดยถ้วนหน้ากันค่ะ