สถานเอกอัครราชทูตไทย พบหารือกับกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2565 นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา และนายอเล็กซานเดอร์ วอนเซนเซ เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้พบหารือกับกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย ศูนย์ Information Centre for Newcomers ซึ่งดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานในลัตเวีย และชุมชนคนไทยในลัตเวีย

ในการพบหารือกับนาง Samija Šerifa อธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหน่วยที่สอง ซึ่งดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลัตเวียกับประเทศไทย นาง Ligita Davidova ผู้อำนวยการกองเอเชียและโอเชียเนีย และนาย Henrijs Dzelme เจ้าหน้าที่โต๊ะไทย กองเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลัตเวีย โดยเฉพาะในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน สถานการณ์ในยูเครนและการดูแลคนไทยในลัตเวีย

สถานทูตยังได้ขอให้นาง Agnese Salina อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และนาง Leva Sile ที่ปรึกษากรมการกงสุล ช่วยดูแลคนไทยในลัตเวีย รวมทั้งสอบถามขั้นตอนการดำเนินการร่วมกับทางการลัตเวียกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองดูแลคนไทยในลัตเวีย โดยฝ่ายลัตเวียได้ขอให้ฝ่ายไทยช่วยดูแลชาวลัตเวียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเช่นกัน

นอกจากนี้ สถานทูตได้พบกับนาง Gunta Viksne หัวหน้าศูนย์ Information Centre for Newcomers ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานในลัตเวีย ทั้งในด้านกฎหมายและการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสถานทูตได้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างศูนย์ฯ กับอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในลัตเวีย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 สถานทูตได้พบกับชุมชนคนไทยในลัตเวีย เพื่อสอบถามทุกข์สุข แจ้งผลการพบกับหน่วยงานลัตเวีย ซึ่งแจ้งสถานทูตว่าลัตเวียยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสถานทูตจะเตรียมความพร้อมและประสานงานงานกับหน่วยงานลัตเวียอย่างใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองดูแลคนไทยในลัตเวีย นอกจากนี้ สถานทูตยังแจ้งข้อมูลด้านกงสุลและขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยให้ทราบด้วย

สถานทูตขอชื่นชมชุมชนคนไทยในลัตเวียที่ดูแลช่วยเหลือกันอย่างดียิ่ง หวังว่าจะได้พบกันอีกเร็วๆ นี้ค่ะ