สถานเอกอัครราชทูต ร่วมพิธีสมโภชวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรสครบ 8 ปี

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 พระครูสาทรสันติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีสมโภชวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรสครบ 8 ปี และสมโภชพระพุทธภาวนามหามงคลโสภณเวสเตอร์โรสสวีเดนพิทักษ์ พระประธานประจำวัด โดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆ ทั้งในสวีเดนและจากประเทศอื่นๆ เข้าร่วม อาทิ พระโพธิคุณวิเทศ วัดพุทธวิหาร เยอรมนี ในการนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/หัวหน้าฝ่ายกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าร่วมด้วย

          ในช่วงสาย มีพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และในช่วงบ่ายมีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายประธานสงฆ์ มีพี่น้องชุมชนคนไทยและครอบครัวชาวสวีเดนมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง มีการออกโรงทานของญาติโยมผู้ใจบุญ และมีร้านจำหน่ายอาหาร ผักผลไม้ นานาชนิด ตลอดจนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงาม งานสำเร็จลงด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน สถานทูตขอแสดงความชื่นชมและขออนุโมทนา และขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ

          พระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสงฆ์ ขอบคุณพี่น้องชุมชนคนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ “คฤหัสถ์ธรรมทูต” ซึ่งท่านเห็นว่าบทบาทของชุมชนไทยมีความสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าถึงและเป็นสะพานเชื่อมต่อกับสังคมนั้นๆ และท่านยังฝากให้ทางสถานทูตและหน่วยราชการพิจารณาสนับสนุนพระธรรมทูตในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ ในเรื่องการดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยหรือมรณภาพในขณะปฏิบัติภารกิจในต่างแดน

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่