เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะสมาคมสถาบันการศึกษาและธนาคารไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะสมาคมสถาบันการศึกษาและธนาคารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปให้กับคณะเกี่ยวกับพัฒนาการในสวีเดน และความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน