สารจากเอกอัครราชทูต

พี่น้องชุมชนคนไทยในสวีเดนที่รัก

ดิฉันมารับหน้าที่ที่สวีเดนตั้งแต่วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงขอเล่าให้พี่น้องฟังภารกิจโดยสรุป ซึ่งต่อไปก็จะพยายามมาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นระยะๆ

ในห้วงแรก ดิฉันได้เข้าพบกับอธิบดีกรมพิธีการทูตของสวีเดน อธิบดีกรมการค้า อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกที่ดูแลความสัมพันธ์กับไทย และได้เข้าพบประธานของ Stockholm City Council (เทียบกับผู้ว่า กทม.) รวมทั้งได้จัดประชุมและพบปะกับทีมประเทศไทยอันประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ททท. การบินไทย BOI แล้ว ๓ ครั้ง ทั้งการประชุมเต็มรูปแบบที่สถานเอกอัครราชทูต และแบบผ่าน Video call เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือคนไทยในสวีเดนในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้เข้าพบแนะนำตัว ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ (ท่านประจำการที่ออสโล แต่มีเขตการดูแลครอบคลุมสวีเดน) ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย แลตเวีย เช็ก คูเวต เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย

สำหรับกิจกรรมชุมชนไทย ดิฉันได้ไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสและทำบุญ พบปะพี่น้องคนไทย ที่วัดสันตินิวาส วัดพุทธาราม วอร์มเดอ และวัดไทยคอร์ลสตาด ในช่วงที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองคอร์ลสตาด ทำให้ได้เห็นว่า ชุมชนคนไทยเข้มแข็งและน่ารักมาก ประทับใจมากค่ะ

ในการไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองคอร์ลสตาด ได้มีโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยคอร์ลสตาด เรียนรู้เรื่องการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าให้การผลิตและการให้บริการจาก Service Research Center ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้มีโอกาสพบหารือผ่าน Video call กับคุณ Trudy Fredriksson ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธในสวีเดน ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา

สถานการณ์ไวรัสโควิดได้ทำให้หันมาเน้นงานด้านกงสุล โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยที่ประสงค์กลับไทยได้รับใบรับรองแพทย์และใบรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก นพ. สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ (หมอเบ๋าว์) ที่มาช่วยตรวจคนไทยให้ที่สถานทูต และ รพ. สมิติเวชมีบริการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้หารือทางไกลกับคุณ Pia Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์เมืองโกเธนเบอร์ก ฝากคุณ Pia ดูแลคนไทยแถบนั้นด้วย ซึ่งคุณ Pia ยืนยันความพร้อมช่วยเหลือ

ในห้วงโควิดนี้ พี่น้องทุกคนคงมีความกังวลใจ รักษาสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันค่ะ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง รักษาระยะห่าง อยู่บ้านถ้าทำได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการสวีเดน หมั่นทำบุญ ทำทาน รักษาศีล สร้างกุศล ทำในส่วนที่เราทำได้ให้ดีที่สุด

ขอฝากชุมชนคนไทย พี่น้องคนไหนตกทุกข์ได้ยาก เราช่วยกันค่ะ อยู่ห่างบ้าน เราต้องรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันไว้

ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้รักษาสุขภาพ มาสู้โควิดไปด้วยกันค่ะ

บุญรักษาค่ะ

กาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม