เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดโดยวัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดนเข้าร่วม