อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ที่วัดพุทธาราม

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ของวัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและครอบครัวซึ่งพำนักอยู่ในกรุงสตอกโฮล์ม เมืองเยฟเล และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม