เอกอัครราชทูตจัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ร่วมกับนางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน  (ไทยไวส์) และทีมงานไทยไวส์ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเจ้าของร้านและพนักงานร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองอุปซอลาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเข้าร่วม และมีร้านนวดไทยที่เข้าร่วมโครงการที่เมืองมัลเมอร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ย้ำว่า การส่งเสริมศักยภาพและการคุ้มครองดูแลคนไทยในสวีเดนเป็นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นมาโดยตลอด โดยขอขอบคุณที่พี่น้องหญิงไทยที่ทำงานในธุรกิจนวดไทยในสวีเดนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับมาตรฐานของนวดไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2562 ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูตฯ และไทยไวส์จะร่วมมือกันหน่วยงานสวีเดนเพื่อผลักดันโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองใกล้เคียงให้ประสบความสำเร็จเช่นที่เกิดขึ้นแล้วที่เมืองมัลเมอ และจะขยายไปยังเมืองอื่นๆ ของสวีเดนต่อไป