เอกอัครราชทูตต้อนรับข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 นำโดย พลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่สวีเดน

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะเกี่ยวกับพัฒนาการและจุดแข็งของประเทศสวีเดน รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย – สวีเดนในด้านต่างๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคุณอรทิรา จันทะดวง (คุณครูมะกรูด) มาบรรยายให้คณะทราบเกี่ยวกับระบบรัฐสวัสดิการของสวีเดนด้วย