เอกอัครราชทูตต้อนรับสมาชิกจาก Stockholm Association of International Affairs (SAIA)

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูต อรุณรุ่งฯ และ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฐานิดาฯ พร้อมคุณสวิตาฯ ได้ต้อนรับสมาชิกจาก Stockholm Association of International Affairs (SAIA) จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสวีเดนซึ่งงส่วนใหญ่ศึกษาวิชารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูต อรุณรุ่งฯ ได้บรรยายให้คณะนักศึกษาฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดน นโยบายการต่างประเทศของไทย ชุมชนไทยในสวีเดน และความคืบหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย นักศึกษารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างกระตือรือร้น และมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้น นักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ถือเป็นการพบปะกับกลุ่มเยาวชนในสวีเดนที่มีความสนใจต่อประเทศไทย และมีนักศึกษา ๓ คนในกลุ่ม ที่กำลังจะเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพวกเราได้อวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอีกในอนาคต