เอกอัครราชทูตบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สวีเดนให้แก่คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สวีเดนให้แก่คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) นำโดยนายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสวีเดนเพื่อพบหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและกิจการสังคมของสวีเดน และศูนย์สุขภาวะ สวัสดิการ และความสุข Stockholm School of Economics เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพบหารือกับฝ่ายสวีเดนด้วย