เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์มร่วมจัดงาน ASEAN DAY

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมกันจัดงาน ASEAN Day ขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีนาง Lotta Johnsson Furnarve รองประธานรัฐสภา และนาย Nicals Kvarnstrom อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนเข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตประเทศหุ้นส่วนของอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ บังคลาเทศ ปากีสถาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสวีเดน

          สหภาพยุโรปเป็นคู่เจรจาของอาเซียนมาได้ 45 ปี (อาเซียนก่อตั้งมา 55 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967) และสวีเดนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคและกับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ในสวีเดนมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนจำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยแต่ละประเทศสลับกันเป็นประธาน ASEAN Committee in Stockholm วาระละ 6 เดือน ขณะนี้เป็นวาระของอินโดนีเซียเป็นประธานจนถึงสิ้นปี 2565 (หมายเหตุ: วาระประธานของ ASEAN Stockholm Committee ไม่จำเป็นต้องตรงกับวาระประธานอาเซียนในกรอบใหญ่)ASEAN Day ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม คือวันก่อตั้งอาเซียน อย่างไรก็ดี โดยที่วันอาเซียนตรงกับช่วงฤดูร้อนในสวีเดน จึงจัดงานในห้วงเดือนกันยายนแทน