เอกอัครราชทูตพบหารือนายกเทศมนตรีเมืองรากุนดา

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าพบนาย Lennart Raswill นายกเทศมนตรีเมืองรากุนดา พร้อมด้วยคณะบริหารเทศบาลเมืองรากุนดา ณ ที่ทำการเมืองรากุนดา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการบำรุงรักษาอาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ Utanede, Bispgården และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรากุนดา

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนการพัฒนาสถานที่ และการประเมินแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองรากุนดาในอนาคต โดยสถานทูตฯ และเทศบาลจะหารืออย่างต่อเนื่องเรื่องการดูแลรักษาอาคารพระบรมราชานุสรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สง่างามอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลได้ให้เอกชนในท้องที่เป็นผู้ช่วยดูแลการใช้สถานที่อีกทางหนึ่งด้วย

          เอกอัครราชทูตขอบคุณนายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองรากุนดา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอนุสรณ์สถานในประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฝ่ายเทศบาลใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป