เอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่จัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทยมัลเมอ

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 สมาคมวัฒนธรรมไทยมัลเมอ โดยนางพรรณี สีมาวงศ์ ประธานสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำปี 2565 ที่ Arlövs Teater โดยกราบนิมนต์พระครูพิเนตศาสนคุณ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป วัดป่าโคเปนเฮเกน พระพงศ์พัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (พระโย) วัดป่าโคเปนเฮเกน และพระครูสังฆรักษ์ สมพร คเวสโก พระบัวลอง ขันติโก และพระชลิต อนากุโล จากวัดสังฆบารมี เข้าร่วมงาน

          นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา / หัวหน้าฝ่ายกงสุล และนางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับญาติธรรมชาวไทยและครอบครัวชาวสวีเดนจากเมืองมัลเมอและเมืองใกล้เคียง ในงานมีการแสดงรำไทยที่สวยงามโดยกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนสมาคมวัฒนธรรมไทยมัลเมอ

          พระครูพิเนตศาสนคุณได้กรุณาแสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษสั้นๆ เกี่ยวกับความงดงามของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะความกตัญญูกตเวที และเอกอัครราชทูตกาญจนาฯ และนางสาวฐานิดาฯ ได้กล่าวทักทายพี่น้องคนไทยและคนสวีเดน และย้ำความพร้อมของสถานทูตที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมคนไทยในสวีเดน

          ขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ

          ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่