เอกอัครราชทูตมอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานกฐินสายสัมพันธ์ของวัดไทยนอรร์แทเลีย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานกฐินสายสัมพันธ์ของวัดไทยนอรร์แทเลีย ซึ่งเป็นการจัดงานกฐินครั้งแรกของวัด โดยมีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 7 รูปเข้าร่วม ได้แก่ พระมหาอำนวย ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทยนอรร์แทเลีย พระมหาสถาพร สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธร อุปซอลา พระอาจารย์บัณฑิต ญาณธีโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมังคลาราม เมืองซุนด์สวาลล์ และพระสงฆ์จากวัดพุทธโสธร อุปซอลา และวัดธรรมมังคลาราม

ภายในงานมีการออกโรงทานจากญาติโยมผู้ใจบุญและการแสดงรำไทยโดยคณะนักแสดงจากเมืองเวสเตอร์โรส เมืองฟอลเชิปปิ้ง และเมืองอื่นๆ โดยนอกจากพี่น้องชุมชนไทยในเมืองนอร์แทเลีย สตอกโฮล์ม เวสเตอร์โรส และอุปซอลาแล้ว ยังมีพี่น้องคนไทยพร้อมครอบครัวชาวสวีเดนจากเมืองอื่นๆ ทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและที่อยู่ไกลถึงเมืองซุนด์สวาลล์มาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง โดยทุกคนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาอำนวย ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทยนอรร์แทเลีย เกี่ยวกับกฐินและบุญจากฐินด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงาน และคณะกรรมการวัดไทยนอรร์แทเลียทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน และขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันค่ะ

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่