เอกอัครราชทูตร่วมงานทำบุญสงกรานต์ที่วัดพุทธโสธร อุปซอลา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานทำบุญสงกรานต์ที่วัดพุทธโสธร อุปซอลา (Risslinge 7, 755 91 Uppsala) โดยในงานมีพิธีสวดมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การทอดผ้าป่าสามัคคี มีพี่น้องชุมชนคนไทยในแถบอุปซอลา สตอกโฮล์ม เวสเตอโรส และใกล้เคียง มาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโรงทาน มีอาหารไทยที่นำมาร่วมงานอย่างหลากหลาย มีการออกร้านสอยดาว และมีกิจกรรมการแสดงจากน้องๆ เยาวชนไทย ตลอดจนสมาคมรำจากอุปซอลาและเวสเตอโรส สวยงามมากค่ะ อากาศหนาวเล็กน้อย ลมแรง แต่ท้องฟ้าสดใส และใจเราอุ่นค่ะ

ปัจจุบันวัดและสำนักสงฆ์ไทยในสวีเดนมีกว่า 30 แห่ง อันเนื่องมาจากการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในสวีเดนตลอดจนครอบครัวชาวสวีเดน ทำให้พวกเราทั้งคนไทยและสวีเดนมีที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นการช่วยสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน น่าปลื้มใจมากค่ะ ขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ