เอกอัครราชทูตร่วมงานบุญผ้าป่าสามัคคีที่เมือง Jönköping

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท ได้เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีของสำนักสงฆ์ประกาศสังฆคุณ เมือง Jönköping โดยมีพระครูประกาศพุทธญาณ เจ้าอาวาสวันสันตินิวาส สตอกโฮล์ม และพระสงฆ์จากวัดสันตินิวาส สตอกโฮล์มและนอร์เวย์ พี่น้องชุมชนคนไทยจาก Jönköping, Nässjö, Västerås และญาติโยมจากวัดสันตินิวาส สตอกโฮล์ม และนอร์เวย์ เข้าร่วม ในงานมีการออกโรงทาน การจำหน่ายอาหาร เสื้อผ้า และสินค้าไทยต่างๆ การดูหมอ เพื่อร่วมสมทบทำบุญด้วย ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชน และพี่น้องนางรำจิตอาสา บรรยากาศสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยจิตที่เป็นบุญกุศล

          พระครูประกาศพุทธญาณได้ให้ธรรมะแก่ญาติโยมผู้เข้าร่วม โดยกล่าวถึงบุญกิริยาวัตถุ 10 และว่าบุญเป็นอาหารใจ ที่เราพึงประกอบเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ท่านทูตได้กล่าวทักทายพี่น้องคนไทยและขอบคุณในความสามัคคีร่วมใจกันทำงานบุญ ทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และท่านทูตและเจ้าหน้าที่ได้ใช้โอกาสพบปะพี่น้องคนไทย ตอบคำถามด้านการกงสุลและการเดินทางกลับประเทศไทยให้กับพี่น้องญาติโยมด้วย

          ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านผู้ร่วมจัดงาน และผู้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ทุกท่าน และขอให้พี่น้องคนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่