เอกอัครราชทูตร่วมงานวันสงกรานต์ที่วัดพุทธโสธร เมืองอุปซอลา

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมงานวันสงกรานต์วัดพุทธโสธรจัดขึ้นที่ศูนย์ Fyris Park เมืองอุปซอลา โดยเอกอัครราชทูตได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยในเมืองอุปซอลาและเมืองใกล้เคียง ประกอบด้วยการตักบาตร ถวายผ้าไตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รวมถึงประกวดเยาวชนสงกรานต์ ในการนี้เอกอัครราชทูตได้แสดงความชื่นชมชุมชนไทยที่ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดี และเน้นย้ำว่า การดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศ การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล           

          ในโอกาสนี้ ฝ่ายกงสุลได้ใช้โอกาสประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมถึงได้ให้คำปรึกษาด้านการกงสุลอื่นอีกด้วย