เอกอัครราชทูตร่วมงานวัดเด็กที่เมืองอุปซอลา

          วันที่ 28 ม.ค. 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมงานวันเด็กกับชุมชนไทยและวัดไทยในเมืองอุปซอลาและเมืองใกล้เคียงที่ Fyris Park เมืองอุปซอลา รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเยาวชนไทยในสวีเดน รวมถึงร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแต่งหน้าแฟนซี เป็นต้น

          ในการกล่าวเปิดงานวันเด็ก เอกอัครราชทูตได้แสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งของชุมชนไทยในการจัดงานที่มีองค์ประกอบของบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างครอบคลุม และได้รับการร่วมแรงจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ให้เด็กไทยในสวีเดนได้อยู่ในสวีเดนได้อย่างสง่างาม โดยได้เน้นย้ำกับเยาวชนไทยในสวีเดนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์และโอกาสในการได้มีพื้นภูมิและได้ซึมซับความดีงามของทั้งวัฒนธรรมไทยและสวีเดนไปพร้อมกัน รวมถึงต้อนรับชาวสวีเดนในครอบครัวไทยที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยในสวีเดนในคราวนี้ด้วย