เอกอัครราชทูตร่วมทำบุญที่วัดสยามมินทร์มังคลาราม Norrköping

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางชินัษฐา แสงวัชร เลขานุการโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปกราบนมัสการพระครูภาวนาวรสิทธิ หรือหลวงตาหน่อย ที่วัดสยามมินทร์มังคลาราม Norrköping และร่วมสวดมนต์ตักบาตรถวายภัตตาหารเพลกับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และได้ร่วมทำบุญเพื่อเททองหล่อพระพุทธรูปที่จะนำมาประดิษฐานที่วัดสยามมินทร์มังคลาราม โดยหลวงตาหน่อยจะไปประกอบพิธีเททองหล่อพระที่วัดศิริพงษาวาส อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ในโอกาสนี้ หลวงตาหน่อยได้ให้โอวาทธรรม ให้พูดด้วยเมตตา คิดด้วยเมตตา และทำด้วยเมตตา ให้ทำอะไรด้วยความมีสติ ให้ไม่ถูกกระทบด้วยคำชอบ คำชัง โลกธรรรมทั้งปวง

          ขอนำบุญมาฝากพี่น้องชุมชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านและครอบครัวค่ะ