เอกอัครราชทูตร่วมทำบุญและตักบาตรถวายเพลที่วัดพุทธโสธร เมืองอุปซอลา

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา และนางชินัษฐา แสงวัชร เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปกราบนมัสการพระมหาสถาพร ที่วัดพุทธโสธร เมืองอุปซอลา และร่วมทำวัตรเช้าและตักบาตรถวายภัตตาหารเพลกับญาติโยมที่มาทำบุญ

          ในโอกาสนี้ ทางวัดและพี่น้องญาติโยมได้กรุณาจัดให้มีการรำบายศรีสู่ขวัญ การตีขิมโดยพี่น้องกลุ่มสอยดาว และได้ร่วมกันร้องเพลงและผูกข้อมือให้ท่านทูต เพื่ออวยชัยให้พรก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

          ท่านทูตได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมที่ชุมชนไทยในสวีเดนมีความเข้มแข็ง มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ วันหยุดก็มารวมตัวกันที่วัดทำบุญ ทำทาน ภาวนา และร่วมอยู่ในชุมชนกัลยาณมิตร จิตใจอยู่ในกุศลตลอดเวลา ท่านทูตยังได้ตอบคำถามด้านการกงสุลและย้ำความพร้อมของสถานทูตที่จะทำงานดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเสมอ

          ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญชาววัดพุทธโสธรและพี่น้องญาติโยมทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่อุตส่าห์เดินทางมาจากไกลๆ และขอน้อมนำบุญมาฝากพี่น้องชุมชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านและครอบครัวค่ะ

          ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่