เอกอัครราชทูตร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดป่าสุขใจ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา และนางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท ได้ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่วัดป่าสุขใจ (ที่ตั้ง Centrumvagen 28, 834 32 Brunflo, Jamtlands) ร่วมกับพี่น้องชุมชนคนไทย วัดป่าสุขใจ เป็นวัดแรกของวัดป่าสุขใจที่ตั้งอยู่ในที่ต่างๆ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ตั้งในสวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ปัจจุบันมีหลวงพ่อสุนันท์ สุทัทโต เป็นเจ้าอาวาส พระเบ็น และพระหริย์ จำพรรษาอยู่ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องชุมชนคนไทยแถบบรุนโฟล เอิสเตอร์ซุนด์ และใกล้เคียง เป็นวัดที่สงบงาม สัปปายะมากๆ ค่ะ