เอกอัครราชทูตร่วมพิธีปิดภาคเรียนโครงการเพื่อนเรียน SFI ผ่านระบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุล ได้เข้าร่วมพิธีปิดภาคเรียนโครงการเพื่อนเรียน SFI ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคุณกตาญชลี สรรพโรจน์พัมนา ผู้จัดการโครงการ มีคุณครูสมพิศ ฮอกสเติร์ม ผู้จัดหลักสูตร คุณครูเตือนตา พลูประสาท กลุ่มคุณครูผู้ช่วย ผู้ประสานงานโครงการ และนักเรียนเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก

          โครงการเพื่อนเรียน SFI เกิดจากความริเริ่มของคุณกตาญชลีและคุณครูสมพิศเมื่อปี 2564 เพื่อจัดหลักสูตรการเรียนภาษาสวีดิชโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเสริมให้กับคนไทยในสวีเดนและคนไทยในประเทศไทยที่กำลังจะเดินทางมายังสวีเดน ให้เข้าใจภาษาสวีดิชและช่วยให้จบการศึกษา SFI ของเทศบาลท้องถิ่นในสวีเดนได้ง่ายขึ้น โดยสอนเป็นภาษาไทยและมีการใช้สื่อที่น่าสนใจ เช่น การเรียนภาษาสวีดิชผ่านเพลง อีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มกันของคนไทยเพื่อให้กำลังใจและช่วยกันเรียน SFI ด้วย โดยเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ในวันอาทิตย์ครั้งละ 90 นาที เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ภาคเรียนแรกเปิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2565 มีผู้สมัครถึง 670 คน และจะเปิดรับสมัครภาคเรียนที่สองในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเล็กน้อยคนละ 150 โครน

          เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณทีมงานที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในการเรียนภาษาสวีดิช และขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่จัดสรรเวลามาเรียน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในสวีเดน โดยความรู้ความเข้าใจภาษาสวีดิชจะทำให้คนไทยรู้กฎหมาย พึ่งตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ ซึ่งสถานทูตจะพิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป