เอกอัครราชทูตร่วมลงนามถวายความอาลัยกรณีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต

          วันนี้ ในนามของชุมชนคนไทยในสวีเดน นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมลงนามแสดงความเสียใจเพื่อถวายความอาลัยวันนี้ ในนามของชุมชนคนไทยในสวีเดน นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมลงนามแสดงความเสียใจเพื่อถวายความอาลัยกรณีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และสถานทูตได้ลดธงครึ่งเสาระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2565 เป็นการไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ ขอพวกเราร่วมน้อมใจกันส่งพระองค์ท่านไปสู่สุคติค่ะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และสถานทูตได้ลดธงครึ่งเสาระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2565 เป็นการไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ ขอพวกเราร่วมน้อมใจกันส่งพระองค์ท่านไปสู่สุคติค่ะ