เอกอัครราชทูตหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เชิญนางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) มาหารือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต เข้าร่วมด้วย

การพบหารือในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และไทยไวส์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีเจ้าของร้านและพนักงานร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองอุปซอลาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเข้าร่วมจำนวนมาก โดยนางปนัดดาฯ อยู่ระหว่างการเยี่ยมและพูดคุยกับร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มและเมืองอุปซอลาที่เข้าร่วมโครงการฯ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์มให้กับไทยไวส์ โดยร้านนวดไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในสวีเดนและเรียนรู้หลักสูตรสังคมสวีเดนในช่วงต้นปีหน้าต่อไป