เอกอัครราชทูตหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เชิญนาง Janna Davidson ผู้เสนอรายงานระดับชาติด้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจสวีเดน และนางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) มาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ไทยไวส์ และสำนักงานตำรวจสวีเดนเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้ย้ำความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยในสวีเดนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงไทยที่ทำงานในร้านนวดไทยและแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยในสวีเดน โดยได้แจ้งการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องนี้ เช่น ความร่วมมือกับไทยไวส์เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในสวีเดน ซึ่งกำลังจะขยายความสำเร็จจากเมืองมัลเมอมายังสตอกโฮล์ม และการคุ้มครองดูแลแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทย ตั้งแต่การร่วมให้ข้อมูลกับแรงงานก่อนเดินทางมายังสวีเดน การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานเมื่อมาถึงสวีเดนแล้ว และการแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ของแรงงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไทยไวส์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในสวีเดน ทั้งเรื่องโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจนวดไทย การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองแรงงานเก็บผลไม้ป่า ซึ่งสำนักงานตำรวจสวีเดนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และไทยไวส์เพื่อคุ้มครองคนไทยที่ประสบปัญหาในสวีเดนต่อไป