เอกอัครราชทูตหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองคนไทยในสวีเดน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เชิญนาย Olle Burell ประธานสภาบริหารกรุงสตอกโฮล์ม นาง Elisabet Lundqvist ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของกรุงสตอกโฮล์ม นางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) และนาง Mia Nilson เลขาธิการองค์การ Hela människan มาหารือเรื่องการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองคนไทยในสวีเดน

ประเด็นหลักที่หารือกันได้แก่ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นการขยายความสำเร็จของโครงการที่เมืองมัลเมอ และการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ไทยในสวีเดนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับคนไทยในสถานกักกัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรุงสตอกโฮล์มและหน่วยงานฝ่ายสวีเดนที่ยินดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพี่น้องคนไทยในสวีเดนค่ะ