เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ด้วยวิธีการพิเศษทางอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแล้ว ในการนี้ เอกอัครราชทูตมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองราชอาณาจักรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป